PROFIL PKK

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie od dnia 19 stycznia 2013 r. kursant przed rozpoczęciem kursu jest obowiązany uzyskać numer PKK.

Czym jest profil PKK?

P­ – Profil

K­ – Kandydata

K­ – Kierowcy

Jest to numer identyfikacyjny składający się z 21 cyfr wydawany przez Wydział Komunikacji zgodny z miejscem zameldowania kandydata na kierowcę. Numer ten uprawnia do odbycia kursu na prawo jazdy w danym Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK) oraz jest niezbędny przy zapisie na Egzamin Państwowy.

Aby go otrzymać potrzebne będą :­

Badanie Lekarskie (stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem). Jeśli chcesz wiedzieć więcej zobaczustawę,

Wniosek o wydanie prawa jazdy (wniosek można otrzymać w Wydziale Komunikacji lub w naszym biurze przy ul. Wołoskiej 52 lok. 7, 02-­672 Warszawa, ­Mokotów, w godzinach 14-­19 ),­

Jedno zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego),­

Dowód osobisty lub paszport,

Zgodę rodziców / opiekunów w przypadku gdy jeszcze nie osiągnąłeś pełnoletności i wymaganego wieku dla danej kategorii.

W przypadku obcokrajowca, dodatkowo będzie potrzebne:

Kserokopia karty pobytu, wizy innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni.

Przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, dodatkowo będzie potrzebne:

Kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem   

Jeśli ta odpowiedz nie była jasna lub zrozumiała, proszę o kontakt telefoniczny do naszego instruktora koordynującego 501­ 10­6 6­99 lub do biura ( 22 ) 353 ­33 ­66, odpowiemy na każde Twoje pytanie.

MOTO KURS
ul. Wołoska 52 lok.7, 02-583 Warszawa Mokotów,
tel. (22) 353 33 66,
e-mail: biuro@motokurs.pl
nr. konta bankowego:
mBank 28 1140 2017 0000 4202 0906 5766
Biuro czynne:
pon-pt 14.00-18.00
ZAPISY ONLINE