£0.00

PROFIL PKK

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie od dnia 19 stycznia 2013 r. kursant przed rozpoczęciem kursu jest obowiązany uzyskać numer PKK.

Czym jest profil PKK?

P­ – Profil

K­ – Kandydata

K­ – Kierowcy

Jest to numer identyfikacyjny składający się z 21 cyfr wydawany przez Wydział Komunikacji zgodny z miejscem zameldowania kandydata na kierowcę. Numer ten uprawnia do odbycia kursu na prawo jazdy w danym Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK) oraz jest niezbędny przy zapisie na Egzamin Państwowy.

Aby go otrzymać potrzebne będą :­

Badanie Lekarskie (stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem). Jeśli chcesz wiedzieć więcej zobaczustawę,

Wniosek o wydanie prawa jazdy (wniosek można otrzymać w Wydziale Komunikacji lub w naszym biurze przy ul. Wołoskiej 52 lok. 7, 02-­672 Warszawa, ­Mokotów, w godzinach 14-­19 ),­

Jedno zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego),­

Dowód osobisty lub paszport,

Zgodę rodziców / opiekunów w przypadku gdy jeszcze nie osiągnąłeś pełnoletności i wymaganego wieku dla danej kategorii.

W przypadku obcokrajowca, dodatkowo będzie potrzebne:

Kserokopia karty pobytu, wizy innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni.

Przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, dodatkowo będzie potrzebne:

Kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem   

Jeśli ta odpowiedz nie była jasna lub zrozumiała, proszę o kontakt telefoniczny do naszego instruktora koordynującego 501­ 10­6 6­99 lub do biura ( 22 ) 353 ­33 ­66, odpowiemy na każde Twoje pytanie.

About
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore est magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo a consequat.